حاج_اسماعیل_دولابی

مؤمن جزایی جز قرب خدا قبول نمی کند.
او همه ي زمین و آسمان و بهشت را گردش
می کند، ولی فقط طالب قرب است.

مصباح الهدی  

طلبگی ام مرا افتخار است

 

موضوعات: دانستنی  لینک ثابت[چهارشنبه 1397-01-22] [ 01:10:00 ب.ظ ]